1 Oświadczenie firmy Sun-Farm Sp. z o.o. o ochronie danych

My, operatorzy strony internetowej www.keltican-forte.de/pl, bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych (RODO, BDSG, TMG i innych przepisów prawnych). Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale także dane użytkowe, takie jak adres IP.
Poniżej chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników.

1.1 Podmiot odpowiedzialny i inspektor ochrony danych

Strona internetowa www.bite-away.com jest ofertą firmy Sun-Farm (zwanej dalej operatorem). Firma Sun-Farm jest tym samym podmiotem odpowiedzialny w rozumieniu art. 5 II RODO.
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

1.2 Cele i zakres przetwarzania danych podczas odwiedzin na stronie internetowej

Podczas każdego dostępu użytkownika do jednej ze stron naszej oferty internetowej i podczas każdego pobrania pliku na naszym serwerze w pliku protokołu zapisywane są dane dostępowe o tym procesie.
Każdy rekord danych składa się z:

 • strony, z której zażądano pliku (tzw. „referrer URL”)
 • nazwy pliku
 • daty i godziny żądania (tzw. „time stamp”)
 • ilości przesłanych danych
 • statusu dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony itp.)
 • zastosowanej metody dostępu (get, head, post) i jej naruszeń (trace, flurp itp.) 
 • zastosowanego algorytmu szyfrowania (TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3) i zestawu szyfrów
 • naruszeń HPKP
 • zastosowanego protokołu HTTP (HTTP1.0, HTTP1.1, HTTP2.0) i naruszeń definicji RFC protokołu
 • zastosowanej kompresji transmisji (gZIP, Deflate, Brotoli)
 • statusu pamięci podręcznej przeglądarki dla kolejnych odwiedzin
 • odpowiedzi i zmian pamięci podręcznej serwera
 • naruszeń CSP (polityki bezpieczeństwa treści)
 • naruszeń rozproszonej odmowy usługi (DDOS)
 • naruszeń ograniczeń dostępu do katalogów serwerów

Adresy IP przechowujemy w plikach dziennika serwera przez maksymalny okres 180 dni (w zależności od utworzonego pliku dziennika).
Dalsze wykorzystanie lub przekazanie tych danych następuje tylko w przypadku wystąpienia błędu z autorem strony internetowej. Analiza służy do sprawdzania funkcji serwera web lub strony internetowej.
Przechowywanie odbywa się ze względów bezpieczeństwa danych w celu zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa działania naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zasadniczo nie przekazujemy dalej danych użytkowników, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę. W niektórych obszarach (np. hosting naszej strony internetowej) jesteśmy jednak zdani na korzystanie z usług usługodawców, których z zasady zobowiązujemy do przestrzegania wymogów prawnych poprzez przetwarzanie zamówień.

1.3 Gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik udostępnia nam je dobrowolnie, np. jeśli zarejestruje się na stronie internetowej, zamówi materiał informacyjny lub zapisze się do newslettera. Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów technicznej administracji naszych stron internetowych, aby zapewnić użytkownikom dostęp do specjalnych informacji, oraz do celów komunikacji z użytkownikami. Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Przestrzegane są przy tym oczywiście ustawowe przepisy o ochronie danych. W wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku zapytań dotyczących produktów Keltican forte, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych użytkownika do aktualnie zgłoszonego i odpowiedzialnego producenta. nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności. Jeśli w ramach przetwarzania danych na zamówienie dane są przesyłane do usługodawców, są oni również zobowiązani do zachowania poufności oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych, innych przepisów prawa oraz niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

1.4 Łącza zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera odsyłacze (łącza, linki) do zewnętrznych stron internetowych, do których nie ma zastosowania niniejsze Oświadczenie o ochronie danych. Operator strony internetowej zapewnia dostęp do korzystania z tych zewnętrznych stron internetowych, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, ponieważ nie zarządza przesłania informacji, nie wybiera adresatów przesyłanych informacji ani nie wybiera, nie zmienia ani nie przechowuje tymczasowo przesyłanych informacji. Po opuszczeniu strony internetowej zaleca się uważne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych każdej z pozostałych stron internetowych.

2 Gromadzenie i przetwarzanie danych

2.1 Gromadzenie i przetwarzanie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, tekst wiadomości, adres) tylko w zakresie udostępnionym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Zwykle ma to miejsce, jeśli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że dany stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

2.2 Kontakt pocztą elektroniczną (e-mail)

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) wykorzystujemy wyłącznie do nawiązania kontaktu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Adres e-mail użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Zwykle ma to miejsce, jeśli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że dany stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

2.3 Wysyłka newslettera

Na naszej stronie internetowej można subskrybować newslettery z informacjami ogólnymi i i produktach, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźnie zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO za zgodą użytkownika. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są do nas dane z maski do wprowadzania danych. Do odbioru newslettera wystarczające jest podanie adresu e-mail. Zgoda użytkownika jest udzielana w ramach tzw. double opt-in. W tym kontekście w celu dokumentacji zgody użytkownika protokołowany jest również adres IP komputera wywołującego oraz data i godzina rejestracji. Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość oraz rezygnacji z subskrypcji newslettera, na przykład poprzez możliwość rezygnacji podaną w newsletterze.

3 Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera, w przypadku logowania, charakterystyczny ciąg znaków, który zapewnia jednoznaczną identyfikację przeglądarki na czas trwania logowania. Z reguły pliki cookie są używane do zarządzania metadanymi strony internetowej i nie zawierają żadnych danych osobowych. 
Używamy plików cookie w celu sprawienia, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą oferowane bez użycia plików cookie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f) RODO z prawnie uzasadnionych interesów w wyżej wymienionych celach.
Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika podlegają pseudonimizacji poprzez zastosowanie środków technicznych. W związku z tym przyporządkowanie danych do osoby użytkownika nie jest już możliwe dla nas jako operatora strony internetowej. Dane te nie są przechowywane razem z pozostałymi, zgromadzonymi przez nas danymi osobowymi użytkownika.  
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w przeglądarce internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie i przesyłanie zawartych danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik ewentualnie nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Pod poniższymi linkami można dowiedzieć się, w jaki sposób można zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach: ChromeInternet ExplorerFirefoxSafari.

4 Wykorzystanie produktów Google

4.1 Wykorzystanie Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.
Google Analytics jest usługą analizy danych internetowych świadczoną i udostępnianą przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Firma Google przetwarza dane dotyczące korzystania z naszej stronie internetowej i jest zobowiązana na mocy umowy do podjęcia działań w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.
Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:

 • przeglądane strony
 • zachowanie użytkownika n astronach (np. kliknięcia, przewijanie i czas odwiedzin)
 • przybliżona lokalizacja użytkownika (kraj i miasto)
 • adres IP użytkownika (w formie skróconej, tak że nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie)
 • informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
 • źródło odwiedzin (tzn. za pośrednictwem jakiej strony internetowej lub jakiego środka reklamowego użytkownik trafił do nas)

Dane te są przesyłane do serwera Google w USA. Firma Google przestrzega przy tym postanowień „Tarczy Prywatności UE-USA” w zakresie ochrony danych. Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, który może być użyty do rozpoznania użytkownika podczas przyszłych wizyt na stronie internetowej. Zarejestrowane dane są przechowywane razem z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia analizę spseudonimizowanych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony. Jeśli użytkownik nie zgadza się na rejestrację, może to uniemożliwić poprzez jednorazową instalację dodatku do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics.

4.2 Google Adwords Remarketing / Google Tag Manager

Wykorzystujemy Google Remarketing Tags. Są to usługi świadczone przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej nazywana „Google”). Firma Google wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wytwarzane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez użytkownika są przekazywane do serwera Google w USA i są tam zapisywane. Adres IP jest następnie skracany przez firmę Google o ostatnie trzy cyfry, tym samym nie jest już możliwe jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP. Firma Google wykorzysta te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Google przekaże ewentualnie takie informacje osobom trzecim, jeśli jest to nakazane ustawowo lub osoby trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google. Osoby trzecie, w tym Google, zamieszczają reklamy na stronach internetowych. Osoby trzecie, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do zamieszczania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na tej stronie internetowej. Google w żadnym razie nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może dezaktywować wykorzystanie plików cookie przez Google poprzez wywołanie strony do dezaktywacji reklam Google. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik ewentualnie nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku w sposób powyżej opisany oraz w powyżej wymienionym celu. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat postanowień Google można znaleźć tutaj.
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager do celów spersonalizowanej, ukierunkowanej na zainteresowania i lokalizację reklamy internetowej. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana w Google Tag Manager przez wewnętrzne ustawienie, które nie jest widoczne w źródle tej strony. To wewnętrzne ustawienie jest tak ustawione, że osiągana jest anonimizacja adresów IP.
Reklamę na podstawie zainteresować może wstrzymać poprzez zainstalowanie tej wtyczki do przeglądarki.

4.3 Google Adwords Conversion Tracking

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje również Google Conversion Tracking. Google Adwords umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika, jeśli użytkownik dostał się na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony na stronie internetowej klienta Adwords i plik cookie jeszcze nie wygasł, firma Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można zatem śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie Conversion służą do generowania statystyk Conversion dla klientów Adwords, którzy wybrali opcję śledzenia Conversion.
Klienci Adwords uzyskują informację o liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia Conversion Tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, za pomocą których możliwa jest identyfikacja osobista użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może odmówić umieszczenia wymaganego do tego celu pliku cookie, na przykład poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki, które w ogóle dezaktywuje automatyczne umieszczanie plików cookie. Pliki cookie do Conversion-Tracking można dezaktywować również poprzez takie ustawienie przeglądarki, że blokowane będą pliki cookie z domeny „www.ads.google.com”. Politykę prywatności firmy Google dotyczącą Conversion-Tracking można znaleźć tutaj.

4.4 Czcionki internetowe

Strona ta wykorzystuje do jednolitego wyświetlania czcionek tak zwane czcionki internetowe dostarczane przez Google. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie na naszym serwerze. Połączenie z serwerami Google nie jest przy tym nawiązywane.

4.5 YouTube

Ta strona może zawierać co najmniej jedną wtyczkę YouTube, należącą do Google Inc. z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, USA. Gdy użytkownik odwiedza wyposażone we wtyczkę YouTube strony z naszej oferty internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, która konkretna strona naszej oferty internetowej była odwiedzona przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest ponadto zalogowany już na swoim koncie YouTube, umożliwia to YouTube przyporządkowanie zachowania internetowego do profilu osobistego użytkownika. Użytkownik może uniemożliwić takie przyporządkowanie poprzez wylogowanie się ze swojego konta. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych na stronie www.youtube.com.

5 Facebook

5.1 Wtyczka społecznościowa

Oferta ta wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne po jednym z logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim kafelku, określenia „like”, „podoba mi się” lub symbol „kciuk w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj
Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową tej oferty, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana przez nią ze stroną internetową. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i informuje dlatego użytkowników zgodnie ze swoim stanem wiedzy.
Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do jego konta na Facebooku. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikają przycisk „Lubię to” lub komentują, odpowiednia informacja jest przesyłana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do firmy Facebook i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje mimo to możliwość, że Facebook pozna jego adres IP i go zapisze. Według firmy Facebook w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez firmę Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook.
Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty i łączył je z jego danymi zapisanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed wejściem na stronę internetową.

5.2 Facebook Website Custom Audiences

Na naszej stronie internetowej używamy piksela „Website Custom Audiences” sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Na naszych stronach internetowych zintegrowane są przy tym tzw. piksele śledzące. Podczas korzystania z naszej strony poprzez piksel śledzący wytwarzane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób z przeglądarki użytkownika informację, że nasza strona została odwiedzona z urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli użytkownik jest użytkownikiem Facebooka, firma Facebook może przyporządkować odwiedzanie naszych stron do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez Facebook. Możemy wybrać tylko to, którym segmentom użytkowników Facebooka (takim jak według wieku, zainteresowań) ma być wyświetlana nasza reklama. Stosujemy przy tym jedną z dwóch metod pracy Custom Audiences, w której nie są przesyłane do Facebooka żadne dane, w szczególności żadne adresy e-mail naszych użytkowników - ani zaszyfrowane, ani niezaszyfrowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook.
Jeśli użytkownik chce się sprzeciwić wykorzystaniu Facebook Website Custom Audiences, może to zrobić tutaj.

5.3 Pomiar konwersji za pomocą pikseli konwersji firmy Facebook

Stosujemy piksele konwersji „Conversion Pixel” lub piksele śledzące „Tracking Pixel” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wywołując ten piksel z przeglądarki użytkownika, Facebook może rozpoznać, czy reklama na Facebooku odniosła sukces, tzn. czy np. doprowadziła do zakupu online. Facebook dostarcza nam tylko dane statystyczne bez odniesienia do konkretnej osoby. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku. Zwłaszcza w przypadku zalogowania na Facebooku odsyłamy do polityki prywatności.
Jeśli użytkownik chce wycofać zgodę na korzystanie z pikseli konwersji, należy odwiedzić stronę www.facebook.com/settings?tab=ads.

6 Twitter

Oferta ta wykorzystuje przyciski serwisu Twitter. Przyciski te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Są one rozpoznawalne po takich napisach jak „Twitter” lub „Obserwuj” w powiązaniu ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Za pomocą przycisków można udostępnić artykuł lub stronę tej oferty na Twitterze lub obserwować dostawcę na Twitterze.
Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową tej oferty internetowej, zawierającą taki przycisk, przeglądarka użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerami firmy Twitter. Zawartość przycisków Twittera jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika przez firmę Twitter. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Twitter gromadzi za pomocą tej wtyczki i informuje użytkowników zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Zgodnie z nim tylko adres IP użytkownika jest przesyłany wraz z adresem URL danej strony internetowej w momencie naciśnięcia przycisku, ale nie jest używany do celów innych niż wyświetlanie przycisku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Twitter na stronie http://twitter.com/privacy.

7 Ochrona osób niepełnoletnich

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wyrazić wyłącznie osoba pełnoletnia. Dla usług firmy Sun-Farm dopuszczalna jest zgoda dziecka od szesnastego roku życia zgodnie z art. 8 RODO.

8 Zmiany naszego Oświadczenia o ochronie danych

W celu zagwarantowania, że nasze Oświadczenie o ochronie danych stale odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to także przypadku, gdy Oświadczenie o ochronie danych musi być dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi serwisowe. Nowe Oświadczenie o ochronie danych wchodzi w życie podczas następnych odwiedzin użytkownika naszej oferty.

9 Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art.17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, chyba że prawo (w szczególności zgodnie z art. 15, 17 RODO, §§ 34 und 35 BDSG).

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji przetwarzaniu danych, które go dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które go dotyczą, do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw wystarcza przesłanie pisma pocztą tradycyjną lub elektroniczną na poniższy adres: Datenschutz.MibeTec@dermapharm.com.

10 Przesyłanie danych do państw trzecich

Przesyłanie danych do miejsc w państwach poza Unią Europejską (tzw. państw trzecich) nie ma miejsca (uwaga: należy zwrócić uwagę na informacje na ten temat w punkcie 4-6).

11 Wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania

Zasadniczo nie wykorzystujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania zgodnie z art. 22 RODO. W przypadku zastosowania tych procedur w indywidualnych przypadkach poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie, jeśli jest to wymagane przez prawo. (Uwaga: należy zwrócić uwagę na informacje na ten temat w punkcie 4-6). 

Data sporządzenia Oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i zostało sporządzone w październiku 2023 roku.

Country & Language Selection

 

© 2023  Keltican forte  Cookie settings

POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN SERWISU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://keltican-forte.de/pl wraz ze wszelkimi podstronami (Polityka Prywatności).
 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: www/keltican-forte.de/pl/regulamin_serwisu
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) jest Sun-Farm Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach, ul. Dolna 21,
  KRS 0000072228, NIP 113-00-93-354, REGON 010796043, e-mail: kontakt@biteaway.pl
 1. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
  1. w celu Rejestracji w Serwisie;
  2. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;.
 2. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 3. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.
 4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia i lub Rejestracji Konta Klienta.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
  2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia Usług Klientom,
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  5. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  6. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
 6. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.
 7. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 8. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 10. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
 11. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
  Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.
 1. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@sunfarm.pl
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w tym w odniesieniu do usługi przesyłania newslettera), Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Usługodawcy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenie danych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@sunfarm.pl